Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie,

porúch látkovej premeny a výživy

MUDr. Eva Wallenfelsová, sestra: Viera Krajčiová


ul.Nemocničná 986, NsP,
 3. poschodie,

017 01 Považská Bystrica

Telef. číslo: 042- 4304 316

ordinačné hodiny:

PONDELOK-PIATOK: 7:00-15:00
UTOROK: práca na detskom oddelení, edukácie diabetikov, na ambulancii sa odbery, vyšetrenia nevykonávajú.

          Na ambulanciu sa na odporučenie obvodných pediatrov ev. iných špecialistov môžu objednávať deti vo veku od 0 do dovŕšenia 19 rokov s diagnózami: diabetes mellitus, poruchy glukózovej tolerancie, novorodenci matiek s gestačným DM, novorodenci matiek s hyperfunkciou štítnej žľazy, deti narodené ako SGA- malé na svoj gestačný vek, poruchy rastu, poruchy puberty, poruchy funkcie štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek, hypofýzy, obezita a iné poruchy endokrinných žliaz.

Objednávanie plánovaných pacientov sa vykonáva telefonicky alebo osobne prostredníctvom zdravotnej sestry ambulancie, každý pracovný deň okrem utorkov, po 10,00 hodine, v urgentných stavoch u lekára počas celej pracovnej doby. Pri objednávaní je potrebné uviesť meno, priezvisko pacienta, vek, zdravotnú poisťovňu, bydlisko, telefonický kontakt a príčinu odosielania. 

Na prvé odbery a vyšetrenie na ambulancii je nutné priniesť výmenný- odporúčací lístok od obvodného pediatra s krátkou formuláciou dôvodu odoslania, kartičku poistenca a zdravotný záznam alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Odbery sa vykonávajú okrem utorkov každý pracovný deň od 7,00- 9,30 hod. Na odbery /okrem novorodencov, najmenších detí a diabetikov/ je potrebné prísť nalačno, pred odberom je vhodné vypiť dostatok čistej vody a byť minimálne 2 hodiny po zobudení. Na odbery sa zapisuje na papier pred ambulanciou- vykonávajú sa v poradí ako pacient prišiel pred ambulanciu. Deti ťažko zdravotne znevýhodnené, veľmi nízkeho veku a deti s diabetom majú prednosť.  Na vyšetrenie sa nezapisuje, prísť podľa objednaného času. Objednávacie časy na vyšetrenie sú orientačné, aby nevznikli príliš dlhé čakacie doby. 

Informácie o výsledkoch vyšetrení sa poskytujú každý pracovný deň okrem utorkov po 10,00 hodine.

Pri poruchách rastu (nízky aj vysoký vzrast), pri predčasnej alebo oneskorenej puberte je vhodné priniesť CD nosič/výsledok z RTG kostného veku, čiže RTG ľavého zápästia a prstov ruky.

Zároveň je pri prvom vyšetrení porúch rastu vhodná aj prítomnosť oboch rodičov dieťaťa- na ambulancii sa merá aj výška oboch rodičov.  

Pri akútnom ochorení, napr. infekcii dýchacích ciest, je nutné preobjednať nový termín vyšetrenia (okrem diabetikov).

© 2017 Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA