Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Ordinačné hodiny:

    administratíva   ambulancia   administratíva
Pondelok - Piatok   7:00-8:00   8:00-14:00   14:00-15:00Telefonický kontakt: 042/4304411

Mgr. Miroslava Švrlová, klinický psychológ
Dátum narodenia: 28.3.1974
Od roku 1997 pracujem v NsP Považská Bystrica ako detský klinický psychológ. Vyštudovala som
jednoodborovú psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzite v Trnave. Počas
vysokoškolského štúdia som absolvovala krátkodobé výcviky v relaxačných technikách u MUDr.
Jozefa Hašta, praxovala som v Dennom psychiatrickom stacionári v Trenčíne, venovala som sa
psychológii onkologických pacientov a jeden rok som praxovala v Onkologickom ústave sv. Alžbety
v Bratislave na internom a gynekologickom oddelení.
Po skončení vysokoškolského štúdia sa mi podarilo získať miesto klinického psychológia v NsP
Považská Bystrica, čím sa mi naplnil môj sen pracovať s deťmi. V roku 2001 som zložila špecializačnú
atestačnú skúšku v odbore klinická psychológia a detská klinická psychológia.
Pri výbere psychoterapeutickej orientácie som vychádzala zo svojich povahových vlastností
a preferencie nedirektívneho a akceptujúceho prístupu v kontakte s druhým človekom a preto som sa
rozhodla pre výcvikový program v Psychoterapii orientovanej na klienta podľa C.R. Rogersa, ktorý
som absolvovala v rokoch 1998 -2004 v PCA Inštitúte Ister v Bratislave. Tento psychoterapeutický
spôsob dosahuje konštruktívne zmeny v osobnosti a prejavoch dospelého alebo dieťaťa tým, že
klienta bez výhrad akceptuje, prejavuje sa voči nemu vysoko empaticky a autenticky a touto
vzťahovou ponukou sa vytára priestor, ktorý podporuje osobný rast a umožňuje klientovi prekonávať
vnútorné rozpory vďaka pravdivému porozumeniu sebe a významným vzťahom. Pracujem
s dospelými a s deťmi. Na priblíženie sa vnútornému svetu dieťaťa používam nedirektívnu
psychoterapiu hrou, ktorá vychádza z koncepcie C. R. Rogersa a opiera sa predovšetkým o koncepciu
V.M. Axlineovej a R. a A. Tauchových. V práci s detským klientom využívam seba a vzťah nadviazaný
s dieťaťom a jeho rodičmi.
Naďalej sa vzdelávam v oblasti psychodiagnotiky, psychotraumatológie, psychoterapie
a poradenstva zameranom na prácu s deťmi, adolescentami, pármi a rodinou.

Vysokoškolské vzdelanie: Jednoodborová psychológia, Trnavská Univerzita v Trnave (1992-1997)
Atestačná špecializačná skúška v odbore klinická psychológia a detská klinická psychológia (2001)
Psychoterapeutické vzdelanie: Psychoterapia orientovaná na klienta podľa C. Rogersa (1998 - 2004)
Krátkodobé vzdelávanie: TADS I – Diferenciálna diagnostika disociatívnych porúch (2022 -2023)
Tréning v rámci ASSYST Humanitárneho psychosociálneho projektu (2022)
Na riešenie zameraný prístup v psychotraumatológii (2022)
Psychoedukácia o traume a jej dôsledkoch I a II (2022)
Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu/2020/
Hand test (2019)
Projektívny test Haus – Tree – Person (2019)
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali vedieť (2018)

Využívanie projektívnych metód u detí a mladistvých (2018)
Práca s terapeutickými kartami (2018)
Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí (2016)
Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou (2015)
Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentami (2014)
Emočný vývin dieťaťa s traumou (2014)
Nenásilná komunikácia v každodennom živote (2013)

© 2017 Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA