Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Poskytuje starostlivosť pacientom do 19. roku života s:

   • vrodenými chybami obličiek a močových ciest
   • dedičnými a získanými ochoreniami obličiek, s poruchou obličkových funkcií
   • opakovanými infekciami močového traktu

V prípade potreby ( špecializované vyšetrenia, operácie atď. ) – spolupracujeme s klinickými pracoviskami detských fakultných nemocníc

Ordinačné hodiny:
Pondelok   7:00 - 15:00 hod
Streda      7:00 - 15:00 hod
Štvrtok     7:00 - 15:00 hod
Odbery sa realizujú v ordinačné dni od 7:30 hod.

Lekár: MUDr. Martina Košutová
Zdravotná sestra: Bc. Daniela Macušová
Telefonický kontakt: 042/ 4304 362
E-mail: detska.nefro@nemocnicapb.sk

Informácie a objednávanie pacientov – prosíme rodičov volať v ordinačné dni po 13. hodine.
Ambulanciu nájdete v detskej poliklinickej časti na II. poschodí (vstup pri Protetike)

Ako správne zberať moč ?

Ide o často realizované vyšetrenie v našej ambulancii. Správne nazberanie moču je veľmi dôležité, v opačnom prípade získavame skreslené výsledky.

Aby sme mali zaručený presný začiatok zberu, je nutné začať zber s prázdnym močovým mechúrom.
Počas zberu moču by sa mal pitný režim približovať bežnému dňu (ani veľmi veľa, ani veľmi málo tekutín)

12 hodinový zber ( 18,00 – 6,00 hod )
   • o 18 hodine pošleme dieťa vymočiť sa (aj keď nemá aktuálne pocit na močenie) mimo zbernú nádobu, čím zabezpečíme prázdny močový mechúr
   • každé ďalšie močenie zbierame do zbernej nádoby
   • zber ukončíme o 6,00 ráno, kedy dieťa naposledy pošleme vymočiť sa do zbernej nádoby

24 hodinový zber (6,00 – 6,00 hod)
   • o 6,00 ráno pošleme dieťa vymočiť sa mimo zbernú nádobu
   • každé ďalšie močenie zbierame do zbernej nádoby
   • zber ukončíme o 6,00 hod nasledujúceho dňa, kedy sa dieťa naposledy vymočí do zbernej nádoby
   • niekedy je nutné 24 hodinový moč rozdeliť na denný a nočný, - vtedy sa o 18 hodine
      vymočí naposledy do nádoby „denného“ moču, ostatný moč sa zbiera do nádoby  „nočného“ moču, pričom nádoby treba jasne označiť

Niekedy, i pri všetkej snahe sa nepodarí moč správne nazberať – vtedy zavolajte a dohodneme si nový termín vyšetrenia.
© 2017 Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA