Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici

Od 1.7. 2022 začala vykonávať svoju činnosť ambulancia pediatrickej kardiológie v Nemocnici v Považskej Bystrici. Budeme vyšetrovať pacientov s diagnostikovanými alebo suspektnými ochoreniami srdca:

  • vrodené chyby srdca s operáciou alebo bez nej
  • poruchy srdcového rytmu
  • získané ochorenia srdca (zápalové, kardiomyopatie a pod.)
  • vážne systémové ochorenia postihujúce srdce (Kawasakiho choroba, rôzne autoimunitné ochorenia a pod.)
  • hypertenzia
  • deti so zachyteným šelestom
  • synkopy
  • pichanie na hrudníku
  • predoperačné vyšetrenia u komplikovaných pacientov
Lekár: MUDr. Peter Truchlý
Sestra: Jana Kozová
Ordinačné hodiny: streda 8:00 – 13:00 13:30-15:00 (echokardiografia)
Kontakty: 042/4304369 (objednávanie pacientov 8:00 – 12:00), detska.kardiologia@nemocnicapb.sk (konzultácie, objednávanie pacientov)
Ambulancia disponuje EKG prístrojom, TK Holterom, pulzným oximetrom, realizuje echokardiografické vyšetrenia na USG prístroji GE S60.
EKG: EKG vyšetrenia je možné zrealizovať priamo na ambulancii aj s popisom alebo EKG záznam vyhotoviť na funkčnom oddelení nemocnice a popis zrealizujeme na ambulancii. K popisu EKG je potrebné uviesť dôvod vyšetrenia, vek dieťaťa, chronické ochorenia.
Echokardiografické vyšetrenia bude ambulancia realizovať na echokardiografickom pracovisku na
internom oddelení v lôžkovej časti nemocnice.


© 2017 Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA